Adatvédelmi nyilatkozat

Az euBalaton.hu - OnLine fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti látogatoit.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk (info [@] eubalaton.hu címre) és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az euBalaton.hu elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az euBalaton.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az euBalaton.hu adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Az euBalaton.hu - OnLine egy ingyenes szórakoztató portál. Az oldal képi és szöveges anyagait a látogatók és regisztrált felhasználók töltik fel.

- a látogatók által feltöltött fájlok, és írások közzététel előtt vizsgálaton esnek át, de kizárólag csak tartalmuk és minőségük alapján. A nem megfelelőnek talált képeket és fájlokat értesítés nélkül töröljük. A beérkezett anyagok jogi helyzetét nem áll módunkban ellenőrizni, így ez ügyben felelősséget nem áll módunkban vállalni.

- a beküldők által feltöltött írások és fájlok tartalmát ellenőrizzük. Minden olyan beérkezett anyagot, amelynek tartalmát törvényellenesnek, vagy közlésre alkalmatlannak találunk, értesítés nélkül töröljük.

- az euBalaton.hu - OnLine, nem vállal felelősséget semmiféle kárért és, különösen, az oldal üzemeltetője nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos, vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából, vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel, vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

- az euBalaton.hu - OnLine oldal szerkesztőinek nem áll módjában és szándékában jogvédett anyagok elhelyezése. A szerkesztők jelenlegi ismereti alapján az oldal nem tartalmaz szerzői jogvédett és jogdíj köteles anyagokat. Amennyiben bizonyítható információ kerül birtokunkba, hogy valamely tartalmi anyag esetében a szerzői jog sérül, azt oldalunkról eltávolítjuk.

- az euBalaton.hu - OnLine, az oldalak szabad változtatásának a jogát fenntartja, beleértve a felhasználók által küldött tartalmi elemeket változtatására vonatkozólag is.

- az euBalaton.hu - OnLine nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, az oldal tartalmának törléséből eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.

- Az oldalakon található információk teljes, vagy részleges utánközlése kizárólag a szolgáltató írásos beleegyezésével történhet.

Egyéb feltételek:

Az oldalról tartalmi anyagot átvenni, csak az oldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és a lapra utaló egyértelmû hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az euBalaton.hu tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. A törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségnek az alábbiakban teszünk eleget.

A regisztráció során megadott személyes adatok:

Az egyének adatait az euBalaton.hu csak a weboldalain és adatbázisaiban megjelenő egyének igényeivel kapcsolatban kezeli. Ez az adatkezelés jogszerű, mivel az egyének ebben a minőségükben közszereplők, és ezen túlmutató adatokat az euBalaton.hu nem gyűjt, nem tárol és nem ad át másnak. A webhelyen regisztrált tagok személyes adatait és elérhetőségeit az euBalaton.hu nem adja ki harmadik személynek, ezeket kizárólag az ügyfelekkel való kapcsolattartásra használja.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a rendszer segítségével a felhasználó bármikor módosíthatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését az info [@] eubalaton.hu címen várjuk. A beérkező kérdésekre kollégáink megpróbálnak a lehető legrövidebb időn belül válaszolni.

Külső szolgáltató adatkezelése

A portál html kódja az euBalaton.hu -tól független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A honlapon látogatottsági és webanalitikai szolgáltatásokat végez a Google Analytics. Ezen szolgáltató adatkezeléséről a http://www.google.com/analytics címen található elérhetőségen kérhető részletes tájékoztatás.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A Google Analytics webjelzőt is alkalmaz. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

euBalaton.hu cookie kezelése


Az adatkezelés célja: a felhasználók testre szabott kiszolgálása, a többes szavazások elkerülése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség

euBalaton.hu Hírlevél


Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, feliratkozás dátuma és időpontja.

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig, illetve ha az adott e-mail címen a felhasználó nem elérhető.

A rendszer – a felhasználók jobb kiszolgálása céljából – figyeli, ki, hányszor, mikor nyitotta meg a számára küldött e-maileket, azokban mely linkekre, hányszor kattintott.

A hírlevelek továbbításának megtiltását a hírlevél láblécében található módokon lehet kérni.

Egyéb adatkezelés


E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt.

Az euBalaton.hu - OnLine a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.